התנהגות בעת דליקה

 • הַזהר את השוהים במקום ודאג לפינויָם.
 • הודַע למאבטח בכניסה לבניין על האירוע ועל מקומו.
 • התקשר לכיבוי אש 102 והודע על האירוע ועל מקומו.
 • אם הדליקה מצומצמת פעל לכיבויה בעזרת מטפה כיבוי.
 • אין להתיז מים לפני ניתוק זרם החשמל במקום הדליקה.
 •  אם הדליקה נרחבת, מלט את עצמך ואת האחרים מהבניין דרך חדרי המדרגות.
 • אין להשתמש במעלית בעת דליקה בבניין.
 • בדרכך החוצה סגור חלונות ודלתות במידת האפשר כדי למנוע את התפשטות האש.
 • המתן במקום בטוח עם שאר המתפנים מהבניין ובדוק אם האנשים ששהו איתך בבניין פונו.

טיפול בנפגעים

 • כיבוי אדם בוער: יש לגלגל אותו על הרצפה או לכסותו בשמיכה או בפריט ביגוד, להכניסו למקלחת חירום, ואין לנסות להוריד את בגדיו לאחר כיבויו.
 • נפגע עשן: יש להוציאו לאוויר הצח.


הגשת עזרה ראשונה לנפגע

בכל הקומות בבנייני המכללה ישנם ארונות עזרה ראשונה משולטים.
מה עושים במקרה של אירוע בריאותי או פגיעה חמורה באדם?

 • להודיע מיד לשומר בכניסה הראשית לבניין על האירוע ועל מקומו להזעקת מד"א.
 • להתקשר למגיש עזרה ראשונה מאומן למתן עזרה ראשונה.
 • להתקשר למד"א 101 ולהודיע על האירוע ועל מקומו.
 • אם הנפגע בהכרה יש להושיבו ולהרגיעו עד שיגיעו גורמי הרפואה.
 • אם הנפגע נפל מגובה אין להזיזו ממקומו.
 • אם נגרמו לנפגע שטפי דם חיצוניים, עצור את שטפי הדם (רק אם אתה בקיא בהליך כדי לא לגרום נזק).


טלפונים לשעת חירום

משטרה – 100
מד"א – 101
כיבוי אש – 102
מוקד חירום במכללה – 03-7688688
שומר בניין הקריה, כניסה ראשית – 03-7653107
שומר בניין הפיקוס – 03-7688721 052-5698864
מנהל הבטיחות והביטחון במכללה, איציק קרבצ'ינסקי – 054-7963333


רשימת מגישי עזרה ראשונה

עידו וולף 054-3144473, בין השעות 7:30–15:30
גדעון הילו 054-3144476, בין השעות 10:00–19:00
סהרון ערב 054-2208715, בין השעות 18:00–23:00
מיקום ארונות עזרה ראשונה בקריה: מנהל הסטודנטים ה־10, מטבחון חדר מרצים ד1, ספרייה, מעבדת פיזיקה ז3.
מיקום ארונות עזרה ראשונה בפיקוס: 319, מזכירות ראשי מחלקות, מטבחון קומה עליונה, חדר 210, חדר מרצים 119, חדר 105.

מרחבים מוגנים

בכל חדר לימוד או מעבדה ישנו שילוט הכוונה למקומו של המרחב המוגן הקרוב ביותר שאליו יש לגשת במהירות ובזהירות בשעת חירום.

פירוט המרחבים המוגנים

בניין הקריה:
-  חדר ז'1
-  חדר ז'1 א'
 - חדר ז'4

בניין הפיקוס:
 - חדר 112
 - חדר 115
-  חדר 116

 בניין הכולל:
 - חדר הכולל

בניין המעבדות:
-  חדר 255
 - חדר 003
 - חניון מינוס 1
-  חניון מינוס 2