נוהל רשות המחקר

מכללת אפקה מטפחת את הפעילות המחקרית כתשתית לחדשנות ולפתיחות מחשבתית. עיסוק פעיל במחקר מאפשר לחברי הסגל האקדמי להעמיק את הידע שלהם, להימצא בחזית ההתפתחויות הטכנולוגיות ולפתח קשרים עם עולם האקדמיה והתעשייה. במסגרת זו, הקימה המכללה את רשות המחקר והגדירה את תפקידיה וסמכויותיה.

נוהל רשות המחקר מפרט הגדרות אלו, מתאר את מטרותיה ותחומי פעילותה של רשות המחקר ומציג את האמצעים שמעמידה המכללה במטרה לעודד את הפעילות המחקרית והדרכים לסייע לביסוסה.

נוהל רשות המחקר >>

נוהל הקרן לקידום מחקר

מכללת אפקה מייחסת חשיבות רבה לקידום המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי. קיום מחקרים, יצירת קשרים אקדמיים ושת"פ מחקרי ברמה הלאומית והבינלאומית, תורמים רבות להתפתחות זו. לשם קידום פעילויות אלה מעמידה המכללה לרשות חברי הסגל האקדמי קרן מרכזית לקידום מחקר.

נוהל הקרן לקידום מחקר מפרט את מהות קרן זו והשימושים בה.