לימודי הנדסת תעשייה וניהול

הנדסת תעשייה וניהול היא המנוע הדוחף את העולם שלנו קדימה.
היא נוכחת בכל רגע בחיינו - החל משעון המעורר שמעיר אותנו בבוקר, דרך הבגדים שיוצרו באמצעות שיטות יעילות של ייצור המוני, ועד הכבישים והגשרים שמאפשרים לנו להגיע לעבודה.

מהנדסי תעשייה וניהול הם האנשים שעומדים מאחורי תכנון, ייצור וניהול של המוצרים, התשתיות והשירותים שאנו משתמשים בהם מדי יום והם אלו שמפתחים שיטות חדשניות לניהול וייעול של מערכות מורכבות - החל ממפעלי ייצור וכלה בבתי חולים. 

מהנדסי תעשייה וניהול עוסקים הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים אנושיים וחברתיים של המערכות אותן הם מנהלים. לכן, הם נדרשים לידע נרחב הן בהנדסה וטכנולוגיה והן במדעי החברה והניהול. 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באפקה כוללת קורסים ממגוון תחומים ובהם הנדסת ייצור ותכנון ייצור, ניתוח ארגוני, חקר עולם העבודה, מערכות ייצור ממוחשבות, מערכות ניהול, שיווק, מימון, תמחור, ארגון ושיטות ועוד.
בזכות הידע הרב-תחומי הנרכש באפקה, מוכשרים הסטודנטיות והסטודנטים להשתלב בהצלחה בארגונים מובילים בתעשייה ולקדם קריירה מקצועית מרשימה.

קרא עוד

ייחודיות תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

  • "סקילבוס" – תוכנית לימודים שמשולבת בה הקניית כישורים חיוניים לשוק העבודה, כגון עבודה בצוות רב-תחומי, למידה עצמית ויכולת תקשורת אפקטיבית;
  • לימודים בחברת סטודנטים וסטודנטיות מתחומי ההנדסה והמדעים;
  • סגל מרצים ומרצות שהם מומחים ומומחיות בעלי שם מהתעשייה והאקדמיה;
  • למידה בקבוצות קטנות וקבלת ליווי אישי של חברות וחברי הסגל;
  • התמחויות וקורסי מעשיים המקנים ניסיון המשמש את התעשייה, כגון ידע בניהול מערכות מידע ותעשייה חכמה, בניהול מערכות וקבלת החלטות וכן באנליטיקה עסקית וניתוח נתונים – נושאים נדרשים בכל חברה וארגון.
  • פרויקט גמר המעניק התנסות אמיתית בעבודה של מהנדס.ת תעשייה וניהול: עבודה עם גופים בתעשייה המבקשים מענה לסוגיות פנים או פרויקט אקדמי המתבסס על נתוני אמת. 

תקצירי קורסים

לימודי תואר ראשון באפקה כוללים קורסים במגוון נושאים במתמטיקה. נושאי קורס חדו"א- המספרים הממשיים. פונקציות. סדרות. גבול של סדרה. גבולות ורציפות. משפט ערכי הביניים ומשפט Weierstrass . הנגזרת וחשבון נגזרות. משפט Fermat, משפט Rolle, משפט Lagrange, כלל l'Hopital. שימושים: עליה וירידה, קודות קיצון, קמירות, קעירות ונקודת פיתול. נוסחת Taylor עם שארית Lagrange. חקירת פונקציות. אינטגרל לא מסוים ואינטגרל מסוים ׁׁ(אינטגרל Riemann). המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי ונוסחת Newton-Leibniz. שיטות אינטגרציה. אינטגרל לא אמיתי, קריטריוני השוואה.

היכרות עם עולמות התוכן של הנדסת תעשייה: מערכות תפעוליות, מערכות מידע ואנליטיקה עסקית.

הקורס מקנה לסטודנטים הבנה של הקשר בין מערכות המידע וביצועי הארגון. במסגרת הקורס, ילמדו הסטודנטים את מטרות הארגון בשימוש במערכות המידע, הסביבות השונות בהן פועלת מערכת המידע, טכנולוגיות המחשוב, השגת מצוינות תפעולית בארגון תוך ניצול מערכות המידע, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים בארגון, פיתוח קשרי הלקוחות וספקי הארגון באמצעות טכנולוגיות המידע, שיפור בתהליכי קבלת החלטות בארגון והשגת יתרונות תחרותיים. הקורס כולל דוגמאות ואירועים של ארגונים והשימוש במערכים וכלים אלו. מתכונת הלימודים כוללת הרצאות פרונטליות וכן הצגת דוגמאות מעולם המחשוב. במסגרת הקורס ידרשו הסטודנטים לקרוא פרקים ומאמרים רלוונטיים שיציגו אירועי אמת של ארגונים. בנוסף, הסטודנטים יידרשו להגיש במהלך הקורס מטלת תרגול. הגשת המטלה תבוצע במודל ולא במיילים. מטלה שתוגש באיחור או במיילים לא תיבדק. כל מפגש יימשך 2 שעות ויינתן כהרצאה פרונטאלית. מעבר להרצאות תהיה עוד שעת תרגול שבועית במסגרת יתרגלו הסטודנטים את השימוש בכלים. במפגשים תינתן הרצאה הכוללת את חומר הקריאה בספר הקורס וכן הצגה וניתוח דוגמאות המאמרים או האירועים שנקראו ע"י הסטודנטים לקראת המפגש.

קביעה ותיאור של גבול אפשרויות היצור. השפעת צמיחה כלכלית ושיפורים טכנולוגיים על גבול אפשרויות היצור. השפעת מסחר בינלאומי על אפשרויות הצריכה והשוואה לאפשרויות הייצור העצמי. עקרונות להקצאת אמצעי יצור במטרה ליצר תפוקה בעלת ערך מקסימאלי. דרך קביעת המחירים של אמצעי היצור, כגון דרך הקביעה של שכר עובדים. עקרונות להשגת רווח מקסימאלי. קביעת המחירים והכמויות בשווקי המוצרים בתנאים של תחרות. השפעת מסחר בינלאומי על השווקים. השפעת התערבות הממשלה על השווקים באמצעות מיסים, מכסים וסובסידיות.

לימודי תואר ראשון במכללה להנדסה חייבים לכלול קורסים מעולם ההנדסה. מושגי יסוד בקינמטיקה: מהירות ותאוצה, פירוק התאוצה לרכיב נורמלי ומשיקי, תנועה מעגלית, תנועה יחסית, חוקי ניוטון, כוחות בסיסיים, כוחות תלויי זמן, עבודה, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, משפט שימור האנרגיה, חוק שימור התנע, תורת הכבידה, תנע זוויתי, תנודות סביב מצב שווי משקל יציב, תנועה הרמונית.

מהו אלגוריתם, שיטות נומריות, משתנים, אוספים, קריאה והדפסה תוך שימוש בפורמטים, לוגיקה ולולאות, פונקציות, תכנון מערכת תוכנה, עבוד מידע, תוך התבססות בכל הנושאים על Python.

לוגיקה - מושגים בסיסיים, תחשיב הפסוקים. תורת הקבוצות - מושג הקבוצה, יחסים, יחסי סדר חלקיים, אינדוקציה מתמטית, פונקציות, עוצמות. קומבינטוריקה: קומבינטוריקה בסיסית, בינום ניוטון, עקרון ההכלה וההפרדה, עקרון שובך היונים, רקורסיה, פונקציות יוצרות. גרפים: מושגים יסודיים, משפט אויילר.

מערכות משוואות ליניאריות – שיטות פתרון ומשמעות. חשבון מטריצות, ישומי חשבון מטריצות לפתרונות של מערכות משוואות. מרחבים וקטוריים והעתקות ליניאריות, ישומי חשבון מטריצות לתיאור העתקות ליניאריות, לכסון מטריצות. מכפלה פנימית, תכונות וישומים של מכפלה פנימית.

בקורס ילמדו הסטודנטים שלבים בתכנון ממוחשב בסביבת תוכנת SOLIDWORKS, יישום המודלים בתהליך ייצור ממוחשב בסביבת תוכנה SWCAM, מושגים במערכות CNC G-COD, POSTPROCCESSOR

הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות ניתוח אירועים, מאמרים, סרטים וסימולציות. חלק ניכר מהלימוד מתבסס על דיונים ולכן נדרשת השתתפות פעילה של הסטודנטים.

טורים. טורי חזקות. פונקציות של מס' משתנים. גבולות ורציפות. נגזרת חלקית ומכוונת. קירובים ליניאריים. גרדיאנט. כלל השרשרת. נגזרות חלקיות מסדר שני, קירוב ריבועי ופולינום Taylor של פונקציות של מס' משתנים. נקודות קיצון מקומיים/מוחלטים. כופלי Lagrange. אינטגרלים מרובים. משפט Fubini. החלפת משתנים ויעקוביאן (Jacobi). אינטגרלים קווים ומשטחיים. אי-תלות אינטגרל קווי במסילה ומשפט Green.

מושגים בסיסיים בהסתברות: מרחב מדגם ומשפטים בסיסיים, חישובים קומבינטוריים, הסתברויות מותנות ואי תלות,משתנים מקריים בדידים ורציפים, תוחלת ושונות של משתנה מקרי, משתנים בעלי התפלגויות מיוחדות, משתנים רב ממדיים ומשפט הגבול המרכזי. מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה: בעיות עמידה ובדיקת השערות במודלים הסתברותיים בדידים ורציפים.

בקורס יוצגו עקרונות ויסודות תוכנת הEXCEL , הכרה עם התוכנה, פונקציות בסיסיות ומתקדמות, כלי עזר לניתוח נתונים. הקורס יכלול הסבר ותרגול משותף בכתה עד לשליטה של הסטודנטים בפונקציות וביכולות השונות.

עובדות יסוד, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, מוליכים מתכתיים, קיבול וקבלים, מקורות מתח ישר, זרם והתנגדות חשמלית, שדה מגנטי, כוח על מטענים נעים ועל זרמים, חוקי ביו- סוואר ואמפר, חוק פאראדיי.

חריגות, רנדום, מחלקות ואובייקטים, מתודות, ירושה, פולימורפיזם, ממשקים גרפים, אירועים, בניית מערכות לעיבוד וניתוח נתונים שמשלבות את כל הנושאים שנלמדו.

סטטיסטיקה תיאורית, אמידה, תכונות אומדים ושיטות אמידה, רווחי סמך, בדיקת השערות על פרמטרים שונים (מבחני Z, מבחני T, מבחן חי-בריבוע, מבחן F) מבחני טיב התאמה ואי תלות, רגרסיה לינארית פשוטה (אם יישאר זמן), שיטות א-פרמטריות. שימוש בתוכנת R לצורך הרצת חישובים.

שימוש במודלים מתמטיים לתכנון ולתפעול מערכות, תכנון לינארי כולל פתרון גרפי, ניסוח מודלים לינראיים לאופטימיזציה, שיטת הסימפלקס, דואליות וניתוח רגישות, בעיות תובלה, בעיית ההשמה, תכנון דינמי, מבוא לתורת ההחלטות.

במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים : א. ניתוח תהליכים והגדרת מדדי פריון. ב. הכרת כלי הניהול הרזה ג. ניתוח תהליכים דינאמיים ד. חקר זמן וקביעת תקני זמן ה. בחינת מערכות אדם מכונה ו. הכרת יסודות תורת האילוצים ז. עקומות למידה ועלות הכשרת עובדים את הקורס ילווה פרויקט שבעזרתו יישמו הסטודנטים.ות את החומר הנלמד תוך יישום ממוחשב .

איכות המוצרים והשירותים הפכה להיות גורם מוביל בתחרותיות של המגזר התעשייתי והעסקי. תפיסת האיכות עברה מהפכים רבים במאה העשרים ועיקריהם המעבר מסינון ובקרה של חומרים ומוצרים לבקרת תהליכים סטטיסטית SPC ולתכן האיכות. האיכות שבעבר נתפסה כנושא טכני המתייחס לתהליכי ייצור בלבד, מקיפה היום את כלל התהליכים בארגון. מאמצי האיכות אינם מתרכזים דווקא במוצר (או השירות) אלא במיכלול התהליכים שכן,תהליכים נכונים יובילו לייצור מוצרים תקינים ומתאימים לשימוש, יעלו את הפריון, ישפרו את יחסי העבודה ויגדילו את כושר התגובה של הארגון לדרישות השוק, וכל זאת בעלויות נמוכות יותר.

אינטרפולציה: שיטות לגרנז' וניוטון, אינטרפולציה הרמיטית, ספליין. גזירה נומרית. אינטגרציה נומרית: שיטת הטרפז, סימפסון ונקודת האמצע. שיטות האינטגרציה לפי גאוס. קירוב ריבועים מינימליים. קירוב לפתרון משוואה דיפרנציאלית: שיטות טיילור,הון ורונגה קוטה, שיטות סתומות. קירוב לפתרון משוואה לא ליניארית ,שיטת החצייה, שיטת ניוטון-רפסון , מיתר ושיטות איטרטיביות של נקודת השבת. קירוב לפתרון מערכת משוואות ליניארית: שיטת הדירוג של גאוס, מוצגות של מטריצה, שיטות איטרטיביות ופירוק LU.

לימודי הנדסת תעשייה וניהול כוללים שיעורים במעבדה ייעודית. סדרי עבודה וכללי בטיחות. מדידות ומכשירי מדידה. תורת השגיאות. מערכת מדידות ממוחשבת מולטילוג. עיבוד נתוני ניסויים. ביצוע ניסויים בשלוש גישות שונות, (א) ניסויים במתכונת מודרכת. (ב) ניסויים במתכונת חצי-עצמאית. (ג) ניסויים במתכונת עצמאית = ביצוע ניסויים מתוך מאגר רחב של ניסויים במגוון נושאים שונים.

נושאים מרכזיים כוללים: היכרות עם מערכות ניהול בסיסי נתונים, המודל הרלציוני, מודל ישויות קשרים (Entity-Relationship Model), SQL, תכנון בסיס הנתונים ופיתוח בסביבת בסיסי נתונים. נשתמש בתוכנה לניהול בסיס נתונים רלציוני כדי לקבל ניסיון מעשי בשימוש בבסיס נתונים. מערכת שעות

בקורס הסטודנטים יחשפו לשפת המימון וילמדו מושגים כמו: ריבית בנק ישראל, ריבית פריים, ריבית מתואמת, ריבית אפקטיבית, אינפלציה ומדד המחירים לצרכן, לוח סילוקין ועוד. לאחר מכן ילמדו הסטודנטים מדדי הערכת השקעות כגון ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה פנימי, מדד רווחיות, תקופת החזר השקעה מהוונת ועוד. כמו כן ילמד בקורס כיצד להעריך השקעות בתנאים שונים תוך התחשבות באילוצי מס ופחת. לבסוף ילמדו הסטודנטים פרק בתמחיר ונקודת איזון.

מיון משוואות דיפרנציאליות. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות לינאריות מסדר n: משוואה הומוגנית ואי-הומוגנית, Wronskian משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים. הפרדה לבעיה הומוגנית ואי-הומוגנית, שיטת המקדמים הלא ידועים ושיטת וריאצית פרמטרים. בעיות שפה – תורת Sturm Liouville : הגדרת אופרטור צמוד לעצמו, מציאת ערכים עצמיים ופנקציות עצמיות של האופרטור והוכחת תכונותיהן. מערכת של משוואות דיפרנציאליות לינאריות מסדר 1: פתרון המערכת ההומוגנית באמצעות ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של המטריצה. ה- Wronskian של המערכת. המערכת האי-הומוגנית.

לימודי הנדסה בתחום תעשייה וניהול כוללים גם קורסים בתחומים תפעוליים. תפעול הוא שם כולל לפעולות שיש לכל ארגון על מנת לבצע את עיקר פעילותו בין אם בייצור או בשירות או בצירוף של שניהם. אלו פעולות ההופכות קלט לפלט הנמכר או מסופק על-ידי הארגון. פעילות זאת דורשת תכנון כמותי שבלעדיו לא ניתן להיערך ולבצע ביעילות את הפעולות הנדרשות. הקורס נפתח בדיון באסטרטגיה תפעולית והקשר שלה להחלטות כמותיות, הקורס ממשיך להציג את נושא החיזוי, כי תכנון כמותי מתחיל במרבית הארגונים בחיזוי הביקוש. לאחר מכן הקורס דן בתכנון מצרפי לקביעת רמות כח-אדם ומיכון. מכאן הקורס עובר לתאר מודלים של ניהול מלאי עבור ביקוש קבוע בתנאי ודאות הביקוש עבור מגוון אפשרויות (עם/בלי ייצור, מוצר/ים יחיד/רבים, הנחות, עם/בלי חוסר). הקורס מסיים את נושא הביקוש בתנאי ודאות עם ביקוש דינאמי ידוע ותכנון דרישות חומרים (MRP). לאחר מכן הקורס עובר למודלים של ניהול מלאי מול ביקוש לא וודאי, כמו מודל מוכר העיתונים ומודל QR. מודלים אלו דורשים ידע מקדים בהסתברות וסטטיסטיקה. פרויקט הגמר נועד להרחיב את הידע של הסטודנטים בניהול כ"א, רכש ומלאי מעבר לתכני השיעורים.

פסיכולוגיה ניסויית ותעשייתית מהווה נדבך משמעותי בניהול ותפעול של ארגונים. בקורס יסקרו תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה הרלבנטיות לעבודתו של מהנדס תעשייה וניהול ויושם דגש על האופן בו מהנדס תעו"נ יכול לעשות שימוש בתיאוריות אלה במהלך עבודתו. בנוסף ילמדו הסטודנטים להשתמש בסטטיסטיקה באופן יישומי בכדי לאסוף, לנתח ולהסיק מסקנות מנתונים מתחום מדעי החברה.

הקורס ידון ברקורסיה, הערכת יעילות וסיבוכיות החישוב של אלגוריתמים מייצגים כגון שיטות שונות למיון איברים ברשימה וחיפוש איברים ברשימה. כמו כן, הקורס ידון בתורת הגרפים ובאלגוריתמים הקשורים בתורת הגרפים, בניהול מאגרי נתונים ובאנאליזת נתונים באמצעות חבילה ייעודית בפייתון (pandas).

ניהול הפרויקט הינו משימה מורכבת, הדורשת שימוש בכלים מתוחכמים וממוסדים, וכוללת היבטים של תכנון תכולות, איכות לוחות זמנים, הקצאת משאבים, ועלויות. רוב הארגונים מודעים כיום לעובדה שעיקר הפעילות השוטפת שלהם וכפועל יוצא ממשאביהם מושקעים בפרויקטים. לאור זאת ברור כי הצלחת הארגונים תלויה, במידה רבה, בניהולם הנכון של אותם פרויקטים. על בסיס מודעות זו הפך תחום ניהול הפרויקטים לתחום דינמי, המתפתח ונותן מענה לדרישות השוק, באמצעות כלים, שיטות, תחומי ידע ומתודולוגיות שפותחו לשם כך. בשנים האחרונות אנו עדים לפיתוח תקינה בינלאומית לתחום ניהול הפרויקטים, שאומצו על ידי ארגונים רבים, ואשר מחייבים לנהל פרויקטים במתכונת מובנית המשתמשת בידע ממוסד הקיים בתחום, ובכלים ושיטות מתוחכמים בעלי יתרון מוכח להשגת הצלחה. יחד עם התקינה פותחו כלים רבים לתמיכה במנהלים וסיוע לקבלת החלטות טובות ונכונות שישפרו את ביצועי הארגונים השונים. קורס ניהול הפרויקטים נועד להקנות למנהלים ידע במיומנויות ניהול פרויקטים, שיסייעו למנהל הפרויקט במילוי תפקידו. הקורס יתמקד בהיכרות בסיסית עם מושגים מעולם ניהול הפרויקטים, תכנון פעילות הפרויקט, כלי ניהול פרויקטים ושיטות מעקב ובקרת פרויקטים ובמסגרת הלימוד יוצגו ויודגמו גישות, שיטות וטכניקות שתסייענה למנהל הפרויקט לנהל את מכלול התהליכים לביצוע מוצלח של פרויקט. הקורס מבוסס על ה- PMBOK, המתודולוגיה של הארגון הבינלאומי לניהול פרויקטים (PMI), הקורס כולל הרצאה פרונטלית ותרגול

ניתוח, עיצוב ופיתוח מערכות מידע הינו חלק אינטגרלי מעולם הנדסת תעשיה וניהול. הקורס מספק את היסודות הנדרשים להבנה ויישום תהליכי ניתוח, עיצוב ופיתוח מערכות מידע (Information Systems). בחלקו הראשון של הקורס (מפגשים 1-2) נעסוק במודלים על פי הם מנתחים, מעצבים ומפתחים מערכות מידע. מעבר לסקירת המודלים, השאלה העיקרית בה נעסוק הינה בחירת המודל המתאים בהתאם לשיקולי זמן ועלות של פרויקט פיתוח מערכת המידע. בחלקו השני של הקורס (מפגשים 3-9) נעסוק בכלים היסודיים המשמשים לתיאור פונקציונאלי של מערכת המידע על ידי תרשימי DFD (Data Flow Diagram), טרנסאקציות, תרגום של תרשים ERD (Entities Relationship Diagram) לתרשים UML (Unified Modeling Language) ודיאגרמת מצבים (State Machine Diagram). חלק זה ילווה בעקרונות מעולם פיתוח תוכנה מונחה עצמים על מנת לאפשר גמישות ויעילות של מערכת המידע לפיתוחים עתידיים לאחר הקמתה. בחלקו השלישי של הקורס (מפגשים 10-11) נדון בארכיטקטורת שרת-לקוח ובשיקולים השונים לבחירת מערכת מידע ריכוזית מול מערכת מידע ביזורית. בחלקו הרביעי של הקורס (מפגשים 12-13), נפתח חלקים עיקריים ממערכת המידע על בסיס עקרונות מעולם פיתוח התוכנה מונחה עצמים. בנוסף, נדון על נושאים עדכניים נוספים בעולם מערכות המידע: A / B Testing, User Interface, User Experience.

כריית מידע (Data Mining) הינו מונח מתחום מדעי המחשב אשר מתאר תהליכים אוטומטים של גילוי מידע. קורס זה, נסקור את שיטות הלמידה המונחות (supervised) מול הלא-מונחות (unsupervised) ונכיר לעומק את תהליך הEDA (Exploratory Data Analysis). בנוסף, נסקור שיטות למידה מתקדמות (כגון association rules, anomaly detection). הקורס מכיל הן הרצאות תאורטיות על אופן פעולתן של השיטות הנ״ל והן תרגולים מעשיים של מימוש ושימושים שונים בשפת Python.

חלקו הראשון של הקורס יתמקד בדיווח החשבונאי החיצוני (חשבונאות פיננסית) באמצעות דו"ח דווח והפסד ומאזן. נלמד את תהליך רישום פעולות בפקודות יומן, בניית מאזן בוחן ולבסוף בנייה של הדוחות המסכמים. בקורס תיערך הכרות עם דוחות אמיתיים באמצעות מערכת מאיה באתר הבורסה לניירות ערך. חלקו השני של הקורס יתמקד בדיווח הפנימי בפירמה (חשבונאות ניהולית) ויבחן את הקשר בין תמחור מוצרים, העמסת עלויות וניתוח סטיות לבין הרווח של החברה.

הסטודנטים יתנסו בעיבוד נתונים בשפת Excel, בניית Data Pipeline בשפת פייתון, שימוש בוויזואליזציות בפייתון, בניית בסיסי נתונים במודל נתונים No-SQL תוך שימוש ב-Document Database ו-Graph Database.

לימודי הנדסת תעשייה וניהול במכללה כוללים הגשת פרויקט גמר בסופם. קורס פרויקט גמר חלק א' בשנה"ל תשפ"ד מיועד ללוות את הסטודנט בשלבים השונים בפרויקט הגמר בכלל ובשלב הייזום בפרט. במהלך הקורס הסטודנטים יקבלו הכוונה בהגדרה מפורטת של מהות הפרויקט, האתגר ההנדסי, המטרות, היעדים והמדדים, חלופות לביצוע הפרויקט, תכן ראשוני, בניית תוכנית עבודה והגדרת תוצרי הפרויקט. כמו כן יינתנו לסטודנטים כל הכלים הנדרשים לכתיבת 'מסמך הייזום' אשר יוגש לאחר סיום הקורס, וכלים לכתיבת שאר תוצרי הפרויקט. ילמדו הנהלים, הכוללים את אופן העבודה העצמאית ועבודה מול מנחה הפרויקט, אבני הדרך, המטלות והציונים. הקורס מבוססת על הרצאות פרונטליות, תרגול ומטלה מסכמת - מפגש מצגת מסמך ייזום על ידי הסטודנט ספציפית לפרויקט שלו. כל סטודנט ישובץ לפרויקט גמר עד תחילת הקורס ויתרגל את הנלמד על הפרויקט שלו.

בקורס נדבר על מודלים המושפעים מתהליכים מקריים. תהליך בינומי, תהליך פואסון, שרשראות מרקוב בסיסיות, שרשראות מרקוב מיוחדות, התנהגות של שרשראות מרקוב לאורך הזמן, תהליכים מרקוביים. תורת התורים, ננתח מערכות תורים פשוטות עם מופע פואסוני וזמן שירות מעריכי ומערכות תורים מיוחדות.

הנושאים העיקריים בקורס הם: 1. משטרי ייצור (מייצור המוני בקו, דרך זרימה קווית טכנולגייית הקבוצת, ייצור במנות, וג'וב-שופ ) ושיטות תכנון הזרימה הקוית: DBR, Kanban, ConWIP 2. איזון קווי ייצור המוני למודל יחיד 3. קווי ייצור: תזמון מודלים רבים 4. Group Technology (GT) 5. תזמון על מכונה בודדת 6. תזמון על שתיים ושלוש מכונות 7. תזמונים במשטר Flowshop 8. תזמונים במשטר Jobshop 9. ניתוב רכיבים וחומרים ברצפת הייצור

במהלך הקורס יוצגו מספר בעיות מעשיות לניתוח ודיון משותף בכיתה. בעיות דומות יינתנו בעבודות בית כמשימה לניתוח ופתרון עצמאי. הנושאים העיקריים הם אופטימיזציה במרחב רציף: בעיות אופטימיזציה ללא אילוצים, נלמד שיטות חיפוש שונות כגון שיטת ניוטון, חיפוש קואורדינטות מחזורי, שיטת המורד התלול, מושגי יסוד באנליזה קמורה (בעיות אופטימיזציה תחת אילוצים) שיטות אנליטיות כגון לגרנז', ותנאי KKT, ושיטות נומריות כגון קנס ומחסום. נלמד על בעיות אופטימיזציה במרחב בדיד וכן נאפיין את הסיבוכיות של שיטות שונות לפתרון בעיות במרחב בדיד כגון תכנון דינמי, תכנון בשלמים לעומת שיטות היוריסטיות לפתרון בעיות גדולות.

שיטת הסימולציה מהווה כלי חשוב לניתוח מערכות באמצעות בניית מודל מתמטי של המערכת ושימוש בתוכנה מתאימה. הקורס ידון בנושאים תיאורטיים בתחום הסימולציה של אירועים בדידים בזמן (Discrete Event Simulation) ויכלול התנסות מעשית בבניית מודל סימולציה בעזרת תוכנת Arena. בסיום הקורס, הסטודנט ידע: • טכניקת סימולציה הספרתית ויישומיה. • את השלבים וההיבטים השונים של פרויקט סימולציה. • את שפת הסימולציה Arena ותכונותיה הייחודיות למידול מערכות ייצור ושירות.

בקורס תירכש מיומנות וידע לפיתוח תוכנות בכל מרכיבי המערכת השונים: שרתים, תחנות עבודה ובסיסי הנתונים. חלקו הראשון של הקורס עוסק בפיתוח ממשק דינאמי בתוכנת הגלישה של הלקוח ב-HTML, עיצוב מתקדם של התצוגה ב-CSS ושפת Java-Script , משתנים, פונקציות ו-DOM ו-JSON לישומים דינמיים בצד הלקוח. בחלק השני יפתחו הסטודנטים פיתוח בשפת PHP ומסד נתונים MYSQL על שרת WAMP. בהמשך ילמדו המשתתפים, את השימוש במבנה JSON ושימוש ב-AJAX כטכנולוגיות לפיתוח מערכות מידע. הקורס שם דגש על ארכיטקטורה מיטבית ושיקולי תקשורת בפיתוח המערכת, חלוקת עומסים, כיוונון בין שרתים לתחנות עבודה תוך התייחסות לביצועים וזמנים.

לימודי הנדסה בתל אביב במכללת אפקה כוללים קורסים בתחום הסטטיסטיקה. מבוא – חזרה על מושגים ושיטות בהסקה סטטיסטית, רגרסיה ליניארית פשוטה ורבת משתנים, בחירת משתנים ברגרסיה ליניארית, ניתוח שונות חד כיווני (מודל קבוע ומודל אקראי), קונטרסטים וטרנספורמציות על נתונים, ניתוח שונות דו כיווני מצטלב (מודל קבוע ומודל אקראי), תכנון ניסויים, בלוקים אקראיים, ניתוח שונות דו כיווני היררכי (מודל קבוע ומודל אקראי), מודלים א-פרמטריים לניתוח מחקרים.

הקורס יקנה לסטודנטים היכרות עם מושגי היסוד בעולם הניהול האסטרטגי – הן תיאורטיים והן מעשיים. לאורך הקורס ייסקרו התיאוריות השונות שהתפתחו בתחום ויוצגו בצורה שיטתית המרכיבים המרכזיים של עולם הניהול, וכן האתגרים והבעיות המרכזיות מולם מתמודד המנהל הבכיר בארגון - בכל הנוגע לתכנון אסטרטגי. נושאים מרכזיים שילמדו כוללים: קבלת החלטות בארגון העסקי, עקרונות תכנון אסטרטגי בסביבות תחרותיות שונות, הקמת מיזמים פנים ארגוניים ועצמאיים, ושיקולים אסטרטגיים בסביבה בינלאומית.

החלק הראשון של הקורס יעסוק בשפת C, ייצוגים בינאריים ומניפולציה שלהם, היכרות בסיסית אך רחבה של סביבת פיתוח התוכנה Labwindows CVI וכתיבת תוכנות מחשב בעלות יכולות מתקדמות עם ממשק משתמש גרפי. החלק השני כולל הכרת הארדואינו, תקשורת עם הארדואינו. החלק השלישי יכלול כתיבה וקריאה של אותו דיגיטליים ואנלוגיים, יישום של שיטות בקרה שונות הן בחוג פתוח והן בחוג סגור (on/off, PID). הקורס כולל לכל אורכו תרגול רציף של הסטודנטים בכתיבה מעשית ויישום מלא ובחינה של הנלמד בקורס.

הקורס עוסק בשלבי תכן מערך מפעל תוך שילוב גישת Systematic Layout Planning (SLP) בגישת התכנון ההנדסי. בשלב הראשון נלמדות גישות לתכנון קיבולת בסביבות שונות ועבור סוגי מערך שונים. על סמך התכנון המתקבל קובעים את זהות המחלקות ושטחיהן. בהמשך נעשה שימוש במגוון אלגוריתמים וגישות של תכנות בשלמים לצורך קבלת המערך המיטבי, זאת אל מול מדדי ביצוע כמותיים (זרימת חומרים) ואיכותיים (יחסי קירבה). בחלק האחרון של הקורס נלמד על שינוע ונפתח את נושא מערכות אחסון ומרכזי הפצה, תוך התמקדות בשיטות אחסון וליקוט פריטים. דרישה עיקרית בפרויקט היא שימוש בתוכנת שרטוט בעלת קנה-מידה ויכולת סימון מרחקים ומידות. שפת הוראה של הקורס : אנגלית

הקורס עוסק באופן בו יש להתאים ולתכנן סביבות עבודה שונות ומוצרים למאפיינים הפיזיולוגיים והקוגניטיביים של המשתמשים. הקורס מתמקד בהכרות עם גורמי הסיכון השונים: הגדרתם, מאפייניהם, שיטות למדידתם ולצמצום היקף החשיפה. הסטודנטים ילמדו כיצד ניתן לעשות שימוש בידע זה לצורך תכנון סביבות עבודה ארגונומיות.

פרויקטי גמר נבחרים

שאלות ותשובות

הלימודים אורכים בין 4-5 שנים בהתאם למסלול בו בוחר הסטודנט ללמוד.

בהחלט אפשר. לימודי הנדסת חשמל באפקה מתקיימים בשני מסלולים: מסלול יום ומסלול ערב.

לקריאה על שני המסלולים לחץ כאן

שלושה מסלולי התמחות שונים עומדים לבחירת הסטודנטים להנדסת תעשייה וניהול באפקה: מערכות מידע ותעשייה חכמה, ניהול מערכות וקבלת החלטות ואנליטיקה עסקית וניתוח נתונים

הלימודים באפקה מועברים על ידי סגל מרצים מנוסה ומיומן בעל ניסיון אקדמי עשיר לצד ניסיון מעשי וקשרים בתעשייה. הלימודים מתקיימים בכיתות קטנות מה שמאפשר לכל סטודנט לקבל יחס אישי וליווי צמוד של הסגל.

סגל אקדמי

ד"ר ניר פרל

מילה מראש התוכנית להנדסת תעשייה וניהול:

ניר פרל

ד"ר ניר פרל

מילה מראש התוכנית להנדסת תעשייה וניהול:

הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול במכללת אפקה משלבים בין תאוריה למעשה. לצד הקניית ידע תאורטי ואקדמי רחב ועדכני, נחשפים הסטודנטים לכלים מעשיים ולדוגמאות מהתעשייה וכך הם זוכים להבין איך הידע ופרקטיקה משתלבים בעולם ההנדסה. תוכנית הלימודים מציעה שלושה מסלולי התמחות: ניהול מערכות וקבלת החלטות, מערכות מידע ותעשייה חכמה, ואנליטיקה עסקית וניתוח נתונים. תכנית הלימודים מתעדכנת כל העת בהתאם לצרכים והשינויים בתעשייה. היא כוללת לימודי ליבה של המקצוע, שיעורי מעבדה, לימוד התוכנות העדכניות ביותר ומגוון של קורסים ייחודיים המספקים ידע עכשווי המחובר לדרישות השוק ממהנדס תעשייה וניהול. הקורסים מועברים על ידע סגל בעל ניסיון עשיר במחקר ובתעשייה, אווירת הלימוד נעימה ותומכת המתקיימת בכיתות קטנות ומרחבי למידה חדשניים.

לכל אנשי הסגל

צור קשר

לשכת הנהלה אקדמית

טלפון: 03-7688691/744
פקס: 03-7688692
דוא"ל: AcademicHeadsBox@afeka.ac.il

מחלקת ייעוץ לימודים 

ימים א'-ה': 09:00-19:00 | יום ו': 09:00-13:00 
חייגו : 1-800-37-37-10 (שלוחה 1)
פקס: 03-7688679
מייל להרשמה: mirsham@afeka.ac.il