• שכר הלימוד השנתי במכללת אפקה מורכב משכר לימוד יסודי, תשלומים נלווים ואחרים.
  • שכר לימוד אוניברסיטאי
  • שכר הלימוד השנתי לסטודנט ייקבע על פי היקף לימודיו בנקודות זכות בכל שנת לימוד.

בכפוף לקביעת המל"ג המופיע בתקנון שכ"ל.

לפניות בנושאי שכר לימוד יש לפנות:

בתיה לוי
דואר אלקטרוני : batia@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688654

יפעת ורטהיים

דואר אלקטרוני : ifatw@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688616

שעות הפעילות: קבלת קהל ימים א'-ה' 8:30-13:00,  ב', ד' 16:00-17:00
מיקום: חדר ב' 16 במתחם הקריה