1. רקע ומטרה

מטרת המדיניות המפורטת במסמך זה היא לסקור את האופן שבו מכללת אפקה משתמשת במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת שימושו. כמו כן, למען הסר ספק כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות, זהים למשמעותם בתנאי השימוש אלא אם צוין אחרת.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים. בנוסף, מדיניות זו חלה גם על פעילותך והשתתפותך באילו מהקהילות המקוונות, הפורומים המקצועיים ורשימות הדיוור והתפוצה של מכללת אפקה (להלן: "הקהילות המקוונות") בשינויים המחויבים לפי העניין.

2. הגדרות ומונחים 

2.1 "המכללה"- אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.
2.2 "אתר"- אתר המרשתת של אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.
2.3 "מידע אישי"- כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.
2.4 " הקהילות המקוונות"- הקהילות המקוונות, הפורומים המקצועיים ורשימות הדיוור והתפוצה של מכללת אפקה

3. מסירת פרטים ומידע אישי למכללה

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון רישום לאירועים שונים שעורך מכללת אפקה, יצירת קשר עם מכללת אפקה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לנושא הרלוונטי. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי מכללת אפקה.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול מכללת אפקה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן למכללה.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לאיגוד, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

4.מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שימושך באתר עשויה מכללת אפקה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר או השירות הרלבנטי, לרבות תכנים בהם צפית, מידע שקראת, העמודים בהם ביקרת, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר או לשירות הרלבנטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, מכללת אפקה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

5.שימוש ב"cookies" (עוגיות)

'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מקבצי ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. קבצי ה-'עוגיות'  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

מכללת אפקה עשויה להשתמש באתר בקבצי 'עוגיות' לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

מכללת אפקה נעזרת בנוסף גם בקבצי 'עוגיות'- שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו להצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת .

אם תבחר לקבל מידע מהמכללה תוכל לשנות את דעתך בהמשך. אם, בכל עת, תרצה להפסיק לקבל מידע או לבטל את הסכמתך  את רשאי להודיע לנו על כך בכתב לכתובת  Helpdesk@afeka.ac.il. עם זאת עליך להיות מודע לכך כי לא תמיד ניתן להסיר או לשנות לחלוטין מידע במאגרי המידע והשרתים של המכללה.

אם אינך רוצה לקבל קבצי 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי 'עוגיות' אודותיך (באמצעות "Opt-Out")

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה'עוגיות' במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

6. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

מכללת אפקה מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. אף חלק מקהילותיו המקוונות של מכללת אפקה עשויות להתנהל באמצעות פלטפורמות מקוונות של צדדים שלישיים. תשומת ליבך כי השימוש באתרים אחרים, רשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי אנו ממליצים שבעת לחיצה על קישור לאתר אינטרנט אחר, תקרא את מדיניות הפרטיות של אותו אתר בטרם מתן מידע הניתן לזיהוי אישי.

האתר וכן הקהילות המקוונות עשויים לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר והמשתתפים השונים. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר או לקהילה הרלוונטית אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

7. היכן נשמר המידע?

המידע שמכללת אפקה אוספת נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

8. אבטחת מידע

מכללת אפקה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, מפעילה המכללה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מכללת אפקה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

9. השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאספו על ידי מכללת אפקה במהלך השימוש שתעשה באתר או אילו משירותיו, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, לרבות רישום והשתתפות פעילה במדורי האתר והקהילות המקוונות;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מכללת אפקה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל מכללת אפקה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר, ובכפוף להסכמתך.
 • ליצירת קשר איתך כשמכללת אפקה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר וקהילותיו המקוונות של מכללת אפקה;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשמכללת אפקה תהא סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש (כמפורט באתר המכללה).

10. מסירת מידע לצדדים שלישיים

מכללת אפקה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך, אלא במקרים שלהלן  –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או הקהילה המקוונת;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מכללת אפקה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מכללת אפקה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מכללת אפקה ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמכללת אפקה יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • מכללת אפקה תהא רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים אליה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באיגוד וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מכללת אפקה. מכללת אפקה לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

במידה ומכללת אפקה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – תהיה המכללה רשאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

11. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לאיגוד – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי מכללת אפקה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

12. דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או אילו מהקהילות המקוונות, אנא פנה למכללה באמצעות כתובת הדוא"ל  Helpdesk@afeka.ac.il נציגי מכללת אפקה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

13.שינויים במדיניות הפרטיות

מכללת אפקה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות ולשם כך מומלץ להתעדכן מעת לעת ובאופן שוטף בתנאי מדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

14. הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין שבהם, יחולו על מדיניות פרטיות זו והיא תפורש לפיהם. המשתמש באתר, בעצם השימוש בו, מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל תביעה או תובנעה הנובעות או קשורות למדיות פרטיות זו, תהיה לבתי המשפט המסמכים בתל  אביב בלבד.