היחידה לאנגלית

היחידה לאנגלית מקיימת לסטודנטים הלומדים במכללה, קורסי חובה לקבלת פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה. הקורסים עוצבו כדי להקנות לסטודנטים כישורי שפה להתמודדות עם ספרות מקצועית בתחומי הלימוד השונים ובד בבד להקנות לסטודנטים שני כישורים חיוניים ביותר כיום בעולם ההייטק, כפי שנקבע על ידי ראשי התעשייה והמנהלים, תקשורת אפקטיבית ועבודת צוות.

כל הקורסים באנגלית כשפה זרה, כוללים את ארבעת מיומנויות התקשורת: קריאה, כתיבה, דיבור ושמיעה. לאחר השלמת קורס מתקדמים 2, הסטודנטים מוכנים באופן מיטבי כדי להתמודד עם פרויקטים עתידיים הן בלימודיהם בתואר והן ולקראת השתלבותם בתעשייה. ברמות הבסיס ניתן לסטודנטים בסיס רחב של מיומנויות תקשורת בכדי להכינם לתכנים המאתגרים שעמם הם עתידים להתמודד ברמות המתקדמות יותר. ברמות המתקדמות עוברים הסטודנטים הכשרה להתמודדות עם תכנים אקדמיים הכוללים סיכום ומיזוג של תכנים לרבות רכישת מיומנויות פרזנטציה של עבודותיהם במתכונת של פוסטר אקדמי, ואת על מנת לצייד אותם בכלים לתקשורת מיטבית בשפה האנגלית.

English studies


Today’s engineer needs communication skills in English to be able  engage with the international arena. Expert engineers who are also savvy communicators, fluid team members, and effective negotiators have an increased value in the marketplace

The English courses at the college are designed to prepare students to read the literatures in their content courses as part of their discipline-specific knowledge acquisition but also to equip them with skills to become impactful international communicators. At the lower levels, students are given a wide base of communicative skills, so that when they reach the higher levels they are prepared to engage with more challenging material. At the higher levels, students are academically trained to be able to summarize and synthesize academic literature - and present their work in a poster format, enabling them to communicate in English at a high level of proficiency

דקנאט הסטודנטים