אוכלוסיות מיוחדות

דקאנט הסטודנטים מסייע לעולים החדשים הן באמצעות נציג מינהל הסטודנטים של הסוכנות היהודית המסייע באופן אישי בפתרון הבעיות השונות העומדות בפני הסטודנטים העולים, והן באמצעות הטבות שונות אותן הדקאנט נותן באופן ישיר.

המינהל לסטודנטים עולים גם מספק פעילויות חברה ותרבות כגון: טיולים, הצגות וכד'.  מומלץ לפנות אליהם למידע נוסף.

עולים אשר אינם ממומנים על ידי המינהל לסטודנטים עולים יכולים לפנות לדקאנט לבדיקת זכאותם.

ההטבות אותן נותן הדקאנט באופן ישיר:

  • הארכת זמן במבחנים לסטודנט בעל תעודת עולה עד חמש שנים
  • שעורי עזר על ידי סטודנט 
  • מומלץ להגיע למשרד הדקאנט לשם בדיקה והתאמת הטבות רלוונטיות. 
  • מומלץ לפנות למשרד הדקאנט בכל מקרה של שאלה או בעיה בנושא קשיים בלימודים על רקע שפתי.