ציוד של חיילים

סיוע למשרתים במילואים

משרד הדקאנט מסייע לסטודנטים.ות היוצאים לשירות מילואים להשלים את חומר הלימוד שהחסירו ולחזור ולהשתלב בלימודים. הסיוע נעשה גם לפני היציאה למילואים (כגון: הגשת ולת"ם) וגם לאחר החזרה משירות המילואים הפעיל.

הזכאות להתאמות/הטבות היא על פי מספר ימי שירות המילואים שנעשו בפועל ובהתאם לזמן שבו בוצעו המילואים בפועל.

מידע מלא על מגוון הזכויות ואפשרויות הסיוע נמצא בנוהל "זכויות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים" שבאתר המכללה בתוך נהלים ותקנונים.

התאמות נוספות למשרתים לשנת תשפ"ד לאור מלחמת חרבות ברזל

בכל דבר ועניין אפשר לפנות למדור רווחת הסטודנט בדקאנט, אל רכזת המילואים מיכל לנדאו.

 

ההתאמות / הטבות ניתנות בין היתר בתחומים הבאים:

  • שיעורי עזר להשלמת חומר הלימוד
  • הטבה לצילום חומרי הלימוד לצורך השלמת חומר הלימוד
  • גישה ללא עלות לקורסים באתר GOOL
  • השאלת ספרים בתנאים משופרים
  • מועדים מיוחדים (מומלץ לקרוא את הנוהל)
  • פטורים מבחני אמצע (מומלץ לקרוא את הנוהל)
  • הטבה במחיר הקורסים הנלמדים בקיץ
  • סטודנטים שתקופת שירותם במילואים היא בתקופת הרישום לקורסים, יכולים לפנות ולהירשם מוקדם.
  • ועוד...

מומלץ לקרוא את הנהלים הבאים למידע נוסף ומפורט יותר:

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

התאמות נוספות למשרתים לשנת תשפ"ד לאור מלחמת חרבות ברזל

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים – תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים – תואר שני

 הגשת ולת"ם >>

מיכל לנדאו – רכזת מילואים, טלפון: 03-7688686