מה הן התאמות

התאמות בדרכי ההיבחנות (תוספת זמן) הן שינויים באופן העברת המבחן הנעשים במטרה לעקוף ליקוי תפקודי אצל הסטודנט בלי לפגוע בתחום הנמדד בבחינה או ברמה האקדמית. התאמות אלה נעשות כדי לאפשר לאדם לקוי הלמידה להיבחן בצורה שתאפשר לו להביע את ידיעותיו ולהפגין את מלוא הפוטנציאל שבו.

נוהלי הגשת אבחונים (לקויות למידה והפרעות קשב)

יש להגיש צילום של אבחון לקויות למידה עדכני (אבחון שנערך בחמש השנים האחרונות).

המכללה מקבלת כל אבחון שעומד בדרישות החוקיות.

לגבי אבחון הפרעת קשב וריכוז  – יש להגיש אבחון וכן אישור רופא (נוירולוג או פסיכיאטר). 

משרד הדקנאט יקבע את ההתאמות בהתבסס, על מאפייני הלקות, חומרת הקשיים, המלצות האבחון. חשוב לציין כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את המלצות דוח האבחון, כולן או מקצתן.

אישור על סוג ההתאמות שאושרו יישלח לסטודנט כהודעה בדוא"ל. כמו כן יעודכנו ההתאמות הרלוונטיות במערכת המכללה. 

אם עבורך זו פנייה ראשונה לאבחון, מומלץ לפנות לייעוץ בנוגע לצורך באבחון וכן עבור הכוונה לאבחון המתאים (אבחון דידקטי, פסיכו־דידקטי, נוירולוגי וכו').

מועד הגשת אבחונים

מומלץ להגיש את הבקשות להתאמות בבחינות עם תחילת הלימודים. בכל מקרה, יש להגיש בקשה עד 5 שבועות מיום תחילת הסמסטר. פנייה מאוחרת לא תטופל בתקופת המבחנים הנוכחית.

מידע לגבי אבחון מת"ל

מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה, לצורך אבחון מועמדים להשכלה הגבוהה ותלמידים הלומדים במסגרתה המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בגין לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז.

מטרת האבחון היא לקבוע זכאות להתאמות בבחינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, לתת המלצות לסוגי ההתאמות הנדרשות ולסייע בלימודים.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות: דיסלקציה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה, וכן הפרעת קשב וריכוז. מערכת האבחון כוללת שאלונים ומבחנים הבודקים תפקודים קוגניטיביים בתחומים האלה: שפה (קריאה וכתיבה), תפקודים כמותיים, קשב, זיכרון, תפיסה ומהירות עיבוד כללית.

האבחון באמצעות מת"ל מיועד לגילאי 16 עד 30 שאובחנו בעבר כבעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז או כאלה שחשים שיש להם קשיים ניכרים באחד או יותר מהתחומים האלה: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

האבחון כולל שלוש פגישות ונעשה במרכזים שונים ברחבי הארץ. הרשימה המלאה כתובה להלן.

סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון מת"ל מסיבה כלשהי (למשל שפת אם שאינה עברית, מוגבלות פיזית) יפנו לדקאנט לברר על מרכז אבחון חלופי המקובל על המכללה.

למידע נוסף על אבחון מת"ל אפשר לפנות לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה:
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela.html

מחיר האבחון

האבחון באמצעות מת"ל ניתן כשירות לציבור ללא כוונת רווח.
מחיר האבחון 1714 ש"ח, מתוכם 95 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

התאמות במבחנים מִסִיבות אחרות

בנוגע להתאמות במבחנים בגין בעיות רפואיות, לקויות חושיות, מעמד עולה חדש וסיבות אחרות – יש לפנות לדקאנט ולהגיש מסמכים מתאימים. הטיפול על פי הנהלים המפורטים לעיל.