CLYF - Control Your Future

CLYF

אודות המועדון

בשנת הלימודים תשפ"ד תתחיל לראשונה במכללת אפקה פעילות של מועדון CLYF – מיזם חברתי-כלכלי סטודנטיאלי שמטרתו ללמד צעירים להתנהל נכון יותר עם הכסף שלהם.

ההכנות לפעילות המועדון – גיוס החברים, הכשרתם, יצירת קשר עם מוסדות לימוד – החלה כבר בשנת הלימודים תשפ"ג ביוזמת שחר לוי צדוק, סטודנט שנה ד' בהנדסת תעשייה וניהול ובמדעי המחשב.

המועדון באפקה מונה 3 חברי הנהלה ו־14 מדריכים שהוכשרו לעמוד מול בני נוער ולהעביר להם שיעורי העשרה  על התנהלות כלכלית נכונה ושיעורים בחינוך פיננסי.
"אני חושב שבאופן כללי לסטודנטים להנדסה יש מכנה משותף והוא הבנה לוגית ברמה גבוהה. את היכולות האלה בחרנו לרתום לטובת בני נוער שאינם מקבלים רקע פיננסי כחלק מתוכנית הלימודים ומוצאים את עצמם בהמשך החיים כשהם צריכים לקבל החלטות בנושא שאינם מבינים בו" אומר שחר.

מכללת אפקה מאמינה ברצף חינוכי כחלק מתהליך של הכשרה.
כפי שרצוי שמהנדס ייחשף לכלים טכנולוגיים כבר במערכת החינוך כדי לפתח את המיומנויות החיוניות לו לשוק התעסוקה, כן רצוי שכל ילד יקבל כלים להתמודדות עם כישורי חיים ובהם כלים פיננסיים, כדי שיהיה בוגר מצליח, נבון ומודע ויוכל לקבל החלטות מושכלות שיניבו לו את התוצאות הרצויות מבחינתו.

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?