גב' טטיאנה סוקולוב

גב' טטיאנה סוקולוב

מתמטיקה - מכינה בדרך הנדסה
מתמטיקה 1 - מכינה בדרך הנדסה
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 1
חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי 2
אלגברה ליניארית
מתמטיקה בדידה
מתמטיקה בדידה IBL