ד"ר הדס לפיד

ד"ר הדס לפיד

סטטיסטיקה
מבוא למדעי המחשב
אלגוריתמים ומבנה נתונים
מבוא לתכנות פיתון
מערכות מידע רפואית ומערכות רפ' מרחוק