כתובת ומענה לסטודנטים עם קשיים פיזיים וחושיים

מכללת אפקה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואקדמית, המאפשרת לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים המתמודדים עם בעיות פיזיות, חושיות ומחלות שונות לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.

סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים מוגדרים כאנשים בעלי לקות כלשהי המשפיעה על תפקודם ומונעת מהם, בין היתר, לתפקד במהלך הלימודים והבחינות כשאר חבריהם ללימודים, ולהציג תוצאות התואמות ומשקפות את כישוריהם.

אוכלוסייה זו כוללת: 

  • סטודנטים עם לקות חושית – ראייה/שמיעה
  • סטודנטים עם מגבלה מוטורית
  • סטודנטים עם מגבלה פסיכיאטרית 
  • סטודנטים עם מחלה כרונית
  • סטודנטים עם לקות למידה

דקאנט הסטודנטים הוא הגוף הפועל לרווחתם של סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים.  הדקאנט מעניק שירותי תמיכה, תיווך, ייעוץ וסיוע באמצעות שירותים מגוונים, כגון סיוע בקבלת תנאי בחינה מותאמים, קבוצות תמיכה, חונכות אקדמית, עזרים טכנולוגיים ועוד.

רכז נגישות – מנהל המעבדות ותשתיות מו"פ אחראי על הנגישות במכללה ומְרכז את נושא הנגישות הפיזית והחושית ואת נושא הניידות ברחבי הקמפוס. במסגרת תפקידו הוא ממונה על תכנון וביצוע התאמות נגישות לטווח הארוך וכן על מתן מענה מיידי לסטודנטים, לעובדים ולמבקרים הזקוקים לכך. בשנים האחרונות משקיעה מכללת אפקה משאבים רבים בהנגשת הקמפוס לכלל האוכלוסייה הן ברמה הפיזית והן במתן השירות ובדרכי ההוראה. 

יצירת קשר:
יצחק קרבצ'ינסקי
נייד: 054-7963333
טלפון: 03-7688636 
מייל:  isaack@afeka.ac.il