WeWomen Afeka
WeWomen Afeka

תוכנית WeWomen Afeka להעצמה מקצועית רב דורית


תוכנית WeWomen Afeka להעצמה נשית רב-דורית בתחומי ההנדסה וההיי-טק היא תוכנית ייחודית וראשונה מסוגה, במרכזה שרשרת חניכה, בה כל חוליה מעניקה לחוליה הבאה ידע, כלים ומנטורינג אישי ובכך חונכת את דור ההמשך.

שרשרת החניכה כוללת חיבורים בין אישה בכירה בתעשייה החונכת בוגרת מנוסה, בוגרת מנוסה החונכת בוגרת ג'וניורית, בוגרת ג'וניורית החונכת סטודנטית וסטודנטית החונכת תלמידת תיכון. 

התלמידות המשתתפות לומדות במגמות מדעיות-טכנולוגיות בבתי ספר בהם אפקה מעורבת חברתית.

משתתפות התוכנית הן סוכנות שינוי, שביכולתן להשפיע על תפיסתן של נשים את העולם הטכנולוגי בכלל וההנדסה בפרט, כתחום מקצועי המקדם ומפתח הצלחה מקצועית עבור נשים בכל שלבי החיים.

הגב' זיוה פתיר, חברת חבר הנאמנים של אפקה, יחד עם בני משפחתה, נותנים חסות לתוכנית לזכרו של בעלה של זיוה אל"מ (במיל') אבי פתיר ז"ל. הגב' פתיר אף לוקחת חלק פעיל בתוכנית כיושבת ראש ועדת ההיגוי, כמנטורית בראש שרשרת חניכה וכמי שגייסה את המנטוריות הבכירות הנוספות המשתתפות בתוכנית: ד"ר מלכה ניר, פרופ' מינה טייכר לצד הגב' רוני רוס חברה בוועד המנהל של אפקה והגב' דליה נרקיס, חברה בחבר הנאמנים של אפקה.

ליצירת קשר עם מועדון WeWomen Afeka

WeWoman@mail.afeka.ac.il 

להצטרפות למועדון WeWomen Afeka

*שדה חובה

במילוי טופס זה אני מסכים לסעיפים המפורטים מטה

1. באמצעות שליחת טופס זה ברצוני להביע את רצוני להשתתף במועדון המפורט מעלה.
2. ההשתתפות במועדון מזכה אותי להשתתף בכל פעילויות המועדון ולציין זאת בכל הרשתות החברתיות שלי, בקורות החיים שלי ולרבות בלינקדאין הפרטי שלי.
3. המועדון הינו מועדון סטודנטים של מכללת אפקה ומייצג אותה בכל פעילות.
4. כחבר המועדון אני מתחייב לייצג את אפקה באמצעות ביגוד נושא לוגו אפקה ושם המועדון, באם יסופק ביגוד כזה לנבחרת על ידי המכללה, בפעילויות המועדון.
5. שליחת טופס זה מהווה אישור למכללת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לעשות שימוש בצילומים ו/או קטעי וידאו בפעילות במסגרת המועדון לצרכי פרסומים שונים במדיות שונות, כולל באינטרנט, ללא תמורה ועל פי שיקול דעת מכללת אפקה או מי מטעמה.
אישור זה הוא בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 ושליחת אישור זה מהווה הסכמה לעניין הדרישות החוקיות הנדרשות לעניין זה לכל דבר ועניין.