תוכניות התואר השני באפקה נועדו להקנות ידע הנדסי רב תחומי ופיתוח כישורים ומיומנויות הנדסיות. התוכניות משלבות את תחומי הליבה ההנדסיים עם תחומים ניהוליים, תוך הקנייה של ראיה מערכתית ויכולת לתכנן פרויקטים רב תחומיים.
מכללת אפקה רואה חשיבות רבה בהכשרת מוסמכים בתחומים אלו ועל כן לכן החליטה לאפשר לסטודנטים בתואר ראשון באפקה, אשר להם הישגים טובים, להגיש במהלך סמסטר ב' של שנה שלישית מועמדות למסלול לתואר שני בחמש שנים. הסטודנטים המתאימים יוכלו להירשם לקורסים לתואר שני, החל מהשנה הרביעית לתואר הראשון.

סטודנטים המעוניינים להירשם למסלול ללימודי תואר שני ישלחו בקשה הכוללת את המסלול אליו הם מעוניינים להירשם והסבר מדוע הם מעוניינים להירשם למסלול זה.

*סטודנטים לתארים מדעיים (מדעי המחשב ומדעי הנתונים) הלומדים באפקה יכולים להגיש בקשה להירשם למסלול מואץ בארבע שנים בכפוף למפורט בקול הקורא.

בקשות להירשם למסלול יוגשו באמצעות פנייה "באפקה נט" למנהל הסטודנטים בין התאריכים 16.7.2023 עד .25.8.2023 תשובות ישלחו עד 3.9.2023.

לקול קורא למסלול מואץ בחמש שנים לחץ כאן>>

לקול קורא למסלול מואץ בארבע שנים לחץ כאן>>