מבנה תוכנית הלימודים

לצורך קבלת התואר יש לצבור 160 נ"ז לפי הפירוט הבא:

  • 136 נ"ז בלימודי החובה ופרויקט הגמר
  • 4 נ"ז בלימודים כללים
  • 20 נ"ז בקורסי ההתמחות

תוכנית לימודים מומלצת לתשפ"ד

תוכניות לימוד מסלול בוקר -תשפ"ד
תוכניות לימוד מסלול ערב - תשפ"ד

 

*יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.

*מסלולי ההתמחויות בלימודי הנדסת חשמל לא יצוינו בתעודת התואר