מתעניינים באנרגיה מתחדשת וחדשנות באנרגיה

עובדים על מחקר מדעי או על פיתוח ייחודי בתחומי ההנדסה? הגישו מועמדות 

אפקה מוציאה לאור כתב עת רב־תחומי להנדסה ומדע בנושאים המבטאים את הקשר שבין הנדסה להיבטים אחרים בעולמנו. למשל הנדסה וחינוך, הנדסה וכלכלה, הנדסה ומשפט, הנדסה ותעסוקה, הנדסה ורפואה, הנדסה ותרבות דיגיטלית, הנדסה וקולנוע, הנדסה ורובוטיקה, הנדסה ותחבורה ועוד. 

אנו קוראים לבוגרים ולמוסמכים להגיש מאמרים קצרים (עד 5,000 מילים) המייצגים את המחקר או את הפיתוח שלכם. על המאמרים שיתקבלו להיות מקוריים ללא חשיפה קודמת ויעברו עליהם ועדת עורכים. המאמרים שיתקבלו לפרסום יעברו עריכה מדעית ועריכת לשון ויתפרסמו כחלק ממכלול המאמרים של כתב העת. 
 

עורך ראשי: ד"ר קותי שוהם 
להגשת מועמדות:   alumni@afeka.ac.il