בהנחיית: פרופ' חנן יניב, ד"ר אפרת פרל, מר מיכאל בהר

מערכת סולארית- Solar Fountain

בהנחיית: פרופ' חנן יניב, ד"ר אפרת פרל, מר מיכאל בהר

מערכת לייצור חשמל מהשמש

פרויקט גמר במסגרת תוכנית המצויינים Smart up

במסגרת הפרויקט הסטודנטים בנו פאנל סולארי בעל יכולת תנועה לטובת מיקוד ומיקסום החשיפה אל השמש. הפאנל חובר אל משאבה בתוך בריכה אשר מפעילה מזרקה.
בהתאם לחשיפה אל השמש השתנתה גם עוצמת זרימת המים במזרקה.
על ידי התקנה של לוחות סולאריים מצאו הסטודנטים פתרון לבעיית אנרגיה תוך שימוש בשטח מת רווי אנרגיה לא מנוצלת.
הפרויקט מאפשר לחזות בהליך ייצור אנרגיה באמצעות שמש.
האבטיפוס כולל גם מד מתח המתאר מספרית את כמות החשמל הנמדדת.

חברי הצוות:

  • גל בונה, הדנסה רפואית
  • הלל בחט, הנדסה מכנית
  • לי לוביץ, הנדסת חשמל
  • אופק גרוסמן, הנדסת תעשייה וניהול
  • גל רדיע, הנדסת תוכנה