עומר ויטמן, יואב גל

הנדסה מכנית

בהנחיית: ד"ר איתי אופי

תכנון המערך האנרגטי במלון SOHO, אילת

עומר ויטמן, יואב גל

הנדסה מכנית

בהנחיית: ד"ר איתי אופי

מטרת הפרויקט לתכנן מערך אנרגטי ירוק עבור המלון, על פי עקרון "Zero Net Energy". במסגרת הפרויקט ייבחנו מערכות אלקטרו-מכניות בעלות נצילות אנרגטית גבוהה ככל האפשר ויתוכנן מערך של פאנלים סולריים להצבה על גג המלון. החום השיורי של הפאנלים ינוצל לטובת חימום מקדים של מי הצריכה במלון, ונצילות הפאנלים תיועל בעזרת מחליף חום ייעודי.