דרור קובו

הנדסה מכנית

רובוט רגלי למשימת חיפוש והצלה

דרור קובו

הנדסה מכנית

מסלול הלימודים: הנדסה מכנית

מטרת/מהות פרויקט הגמר

הפרוייקט נועד לפתור צורך בשימוש ברובוטים עבור משימות חיפוש והצלה בזירות אסון ובמקומות מסוכנים או בלי אפשריים לביצוע ע"י בני אדם

תאר את פרויקט הגמר

הרובוט מספק תמונות ווידאו וקול בזמן אמת בזמן שהוא הולך בהריסות. בעל יחידת מפעיל המשמשת כממסר בין השלט לבין הרובוט. 

מדוע בחרת בפרויקט הגמר הזה?

הפרוקיט נוצר מתוך אתגר אישי ואהבה לתחום הרובוטיקה

איזה מענה הפרויקט נותן ולאיזה אוכלוסייה?

החשיבות להצלת ושמירה על חיי אדם היא במעלה הראשונה, יש לפתח רובוטים אשר לא יסכנו את צוותי המחלצים בחיפוש אחר ניצולים.