רן אלוני, גיא הוך

הנדסה מכנית

בהנחיית: ד"ר רוברט רואוץ'

מערכת יעילה להפקת מים מהאויר

רן אלוני, גיא הוך

הנדסה מכנית

בהנחיית: ד"ר רוברט רואוץ'

ליותר מחצי מאוכלוסיית כדור הארץ אין גישה למים נקיים. מטרתו של פרויקט זה למצוא דרך יעילה אנרגטית לספק גישה למים נקיים, הנמצאים למעשה בהישג יד, בכל מקום סביבנו: באטמוספירה. בפרויקט זה תיערך אופטימיזציה של המערכת התרמודינמית ושל מערך הבקרה הדרושים להשגת המטרה. פוטנציאלית, מערכת כזו תוכל, נוסף להפקת המים, גם לייצר אנרגיה כתוצר משני. ד"ר רוברט רואוץ', שהשתאה מהאנרגיה העצומה האצורה באטמוספירה של כדור הארץ, הגה את הרעיון לפני כמה שנים, ורשם פטנט על העיצוב והתוכן.