הסבת בובות החייאה לבובות חכמות עם משוב

סאן גרשוני, בתיה כהן

הנדסה רפואית

בהנחיית: אסף גור

הסבת בובות החייאה לבובות חכמות עם משוב

הסבת בובות החייאה לבובות חכמות עם משוב

סאן גרשוני, בתיה כהן

הנדסה רפואית

בהנחיית: אסף גור

הסבת בובות החייאה לבובות חכמות עם משוב

מטרת/מהות הפרויקט 

מטרת הפרויקט הינה הסבת בובות ההחייאה הקיימות במד"א לבובות "חכמות" עם יכולת מישוב עצמאית לחניך, ושמירת נתונים על ביצועי החניך. הפרויקט שואף לשפר את תרגולי ההחייאה בכל העולם, תוך חיסכון בכוח אדם.

כיצד נולד הרעיון?

כמדריך משנת 2009 במד"א, שמתי לב שאין אחידות באופן ההכשרות שלנו במיומנויות יסוד בהחייאה בין הקורסים השונים, חסרה הבקרה על המיומנויות ויש צורך לעשות קצת חדשנות - לשבור את הפרדיגמה של מדריך צמוד לחניך בשביל הכשרתו. עד היום לא פותחה בובה שיודעת למשב באופן עצמאי על מיומנויות, והפרויקט הזה נולד כדי לשפר את הרמה המקצועית של כלל ההכשרות במד"א תוך שיפור היכולות שלנו והרחבת הכלים. (יובל ערן, פראמדיק במד"א ויוזם הפרויקט).

מדוע בחרתם בפרויקט הזה?

בחרנו בפרויקט הזה כי הבנו את החשיבות הרבה שלו ואת השינוי הגדול שהוא יכול לחולל.

האם יש סיפור אישי שלכם או של קרוב אליכם שקשור לפרויקט?
לא

 איזה מענה הוא נותן ולאיזה אוכלוסייה?

בובות ההחייאה החכמה של הפרויקט נותנת מענה ומשוב על טיב ההחייאה שמבצע החניך. היא נותנת משוב חם על כל פרמטר בהליך ההחייאה, ולבסוף נותנת לחניך ציון סופי על אופן התרגול שביצע מתחילתו ועד סופו. המוצר מתאים לכלל האוכלוסיה בכל הגילאים. כל אדם שמעוניין ללמוד החייאה תקינה יכול לעשות שימוש בבובה החכמה שלנו.