ד"ר תפארת סעדון

ד"ר תפארת סעדון

רקע אקדמי

ד"ר למתמטיקה

מתמטיקה בדידה
אנליזה נומרית
לוגיקה מתמטית
משוואות דיפרנציאליות חלקיות