מר רועי זימון

מר רועי זימון

סייבר-אבטחת רשתות תקשורת
תכנות ותיכון מונחה עצמים