מר רועי אש

מר רועי אש

מבוא למדעי המחשב
ארכיטקטורת מחשבים ושפת סף
מבוא לתכנות פיתון
מבנה מחשבים