מר עמיחי אבישר

מר עמיחי אבישר

פיזיקה - מכינה בדרך להנדסה
פיזיקה1- מכינה בדרך להנדסה
פיזיקה חשמל ומגנטיות
מעבדת פיזיקה מכניקה