ד"ר נדה מיטב

ד"ר נדה מיטב

ייצור והמרת אנרגיה
הינע חשמלי ואלקטרוני