מר יוסף גבאי

מר יוסף גבאי

מעבדת מערכות ספרתיות
מעבדת בקרה
מעבדת בקרים
מעבדת תהליכי ייצור