מר זהר דביר

מר זהר דביר

מעבדת חשמל
מעבדה ותיב"ם מעגלים אנלוגיים
מעבדת מעגלים אנלוגיים 2