מר בנימין מלי

מר בנימין מלי

Academic Background

M.Sc. Electrical Engineering, Technion, Haifa, Israel, 2000

B.Sc. Electrical Engineering, Technion, Haifa, Israel, 1992

Professional Background

18 years (1992-2009) in the Israeli High-Tech Industry.
Development of technical solutions for "Cutting-Edge" projects.

Major Fields:
* Medical Imaging, (Medivision, Medigus).
* Fiber-Optics Communication, (Fibronix, ECI Telecom, Kerenix, ColorChip).
* Infra-Red Applications, (CI Systems).
* Micro-Electronics, (Applied-Materials).

שדות וגלים אלקטרומגנטיים
מעבדה לאלקטרוניקה ספרתית
קווי תמסורת מיקרו גלים וקרינה