מר איל איזנשטיין

מר איל איזנשטיין

תכנות מונחה עצמים
כלי פיתוח
הנדסת תוכנה אינטגרטיבית
מחשוב בענן