העומס בחדרי מיון בישראל רב, וביקור במיון עלול להימשך שעות רבות. בפרויקט זה פותחה מערכת ממוחשבת תומכת החלטה, אשר תסייע לרופאים לטפל בחולים, תקצר את זמני ההמתנה ותשפר את איכות הטיפול בחדרי המיון.