Car

לאחרונה הודיע משרד התחבורה על הוזלת הנסיעה באוטובוסים וברכבות בכדי לשנות את המיצוב של תחבורה ציבורית, להגדיל את הנוסעים בה, ולפנות את הכבישים מרכבים פרטיים. ההוזלה שצפויה בתעריפי הנסיעה, רק תגדיל את הקיטוב בין אוכלוסיות בארץ מאחר והיא ממתגת את התחבורה הציבורית כזולה ומתאימה לאוכלוסיות חלשות. פרופסור אראל אבינרי, ראש מסלול התמחות מערכות תשתית בתכנית לתואר שני בהנדסה וניהול, טוען כי בעלי הכנסות גבוהות, לא יושפעו מן ההוזלה, שכן הם נוטים להשתמש יותר ברכבים פרטיים והשנוי צריך להגיע  דווקא מכיוון נוחות השימוש בתחבורה. הכוונה היא לזמינות השירות, נגישות - קרבה למקומות מגורים ונוחות הגעה לעבודה, מידע על השירות, והיבטי סטטוס המשתמש בתחבורה הציבורית. 

לידיעה המלאה באתר גלובס>>