"העולם החדש בעקבות משבר הקורונה" | 21.6.2021 >

כנס אפקה ה-6 לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה | 22.6.2021 >

הניצוץ ההנדסי שלי | 23.6.2021 >