ברטה בטסיין בת גגהי ז"ל
נרצחה במלחמת "חרבות ברזל"
אמו של ניסן שמיאייב, סטודנט להנדסת חשמל

נרצחה בפיגוע בשדרות.