הזמנה להיכלל במאגר הספקים והמציעים

הצטרפות למאגר הספקים של מכללת אפקה

איש קשר בחברה

פרופיל עסקי ומקצועי

פרטי לקוחות עיקריים

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים והצטרפות למאגר ספקים וקבלנים - אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

 1. כללי
  • אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מנהלת רשימה של ספקים-קבלנים, אשר יהיו רשאים להשתתף בהליכי בקשות להצעות מחיר ומכרזים סגורים.
  • המכללה תפנה מפעם לפעם, לפי צרכיה, אל הספקים /קבלנים הכלולים במאגר לקבלת הצעות מחיר לאספקת מוצרים / שירותים בהתאם לתחומי הפעילות של הספק / קבלן.
  • המכללה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל הספקים / קבלנים המאושרים במאגר.
  • המכללה רשאית לנהל משא ומתן, בכל עת, עם מי מהמציעים השונים, כולם או חלקם ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בכלל זה, רשאית המכללה לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה על הבחירה הסופית. המציע מתחייב לשתף פעולה עם המשרד בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
  • ככל שיקבעו במכרז תנאי סף שונים מהתנאים הקבועים להלן, יגבר הקבוע במכרז.

 

 1. הגשת מועמדות לספק / קבלן
  • ספק המעוניין להצטרף למאגר הספקים / קבלנים של המכללה נדרש להרשם למאגר באמצעות טופס ההצטרפות המקוון באתר ולסמן בו את תחומי העיסוק הרלוונטיים לו, וכן לצרף את המסמכים המפורטים בטופס.

 

 1. תנאי סף לאישור ספק מורשה

3.1     תנאי הסף להצטרפות למאגר:

3.1.1  ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום עיסוק הספק/קבלן.

3.1.2   רישיון תקף לתחום העיסוק של הספק ככל שנדרש  כזה בדין.

 • שתי המלצות -הספק יצרף לבקשתו פרטי ממליצים.
 • כל ספק או קבלן, אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימת הספקים וועדת המכרזים של המכללה תדון בבקשתו. 
 • לבקשה להצטרף למאגר היועצים יצורו המסמכים הבאים:-

3.3.1        מציע, שהוא תאגיד,  יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

3.3.2        אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל'ו – 1976.

3.3.3        אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" עפ"י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.

3.3.4        תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1996 בנוסח המצ"ב.

 • אישור או דחיית ספקים-קבלנים
  • החליטה וועדת מכרזים שלא לצרף ספק או קבלן כאמור לרשימה או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על החלטת הועדה שלא להכלילו בספר הספקים-קבלנים או למוחקו.
  • החליטה הועדה לצרף קבלן או ספק לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים-קבלנים.
 • הוראות כלליות
  • ספקים-קבלנים שלא עמדו בתנאי הסף או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו, יקבלו הודעה מנומקת על אי-צירופם לרשימה.
  • כל פניה מטעם המכללה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המכללה, ותופנה רק לספקים-קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל ברשימת הספקים-קבלנים.
  • אין בהודעה זו, כדי לחייב את המכללה לפנות ו/או להתקשר עם מי מהספקים הנכללים במאגר.
  • בבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל מחלקת הרכש והלוגיסטיקה לכתובת הדוא"ל: RonenN@afeka.ac.il

 

נספח א': רשימת הטובין והשירותים אשר יסופקו באמצעות ספקים מורשים

פירוט הטובין והשירותים הינו חלקי. על הספק למלא בטופס המצורף את תחומי העיסוק הרלוונטיים

תחום העיסוק

פירוט הטובין והשירותים

צורכי משרד

כלי כתיבה, אביזרי משרד, מוצרי חיבור והידוק, תיקים וקלסרים, מוצרי אחסון כריכה אריזה, מוצרי נייר, לוחות ושקפים, אביזרי שולחן, מעטפות, חותמות.

מזון

קפה, תה, חלב עמיד, סוכר, עוגות עוגיות, כלים חד פעמיים

ציוד אומנות ותחביב

בלוקים, מכחולים, ניירות מיוחדים, צבעים, חימר, בדים, בצקים

נייר להדפסה

נייר צילום לבן וצבעוני

חומרי ניקוי ונייר

נייר טואלט, נייר תעשייתי, כלים חד-פעמיים, שקיות חומרי ניקוי וכלי ניקוי.

טונרים ודיו

טונרים ודיו לפקסים ומדפסות משרדיות ומדפסות מקצועיות, מקוריים וחילופיים. קלטות גיבוי, תקליטורים ודיסקים

ריהוט

ריהוט משרדי מודולארי ארגונומי, כסאות, שולחנות, ארונות.

 

חומרי בניין

מוצרי איטום ובידוד, חיפוי, קרמיקה, ריצוף, כפפות, צבעים,  בטון, טיח, גבס ומוצריו, אינסטלציה, כלים סניטאריים, קירוי, צינורות וצנרת, מוצרי פח ברזל (זוויות ופרופילים), מלט , חול, חצץ, זפת, אספלט קר.

עץ

משטחי עץ פלטות

כלי עבודה

כלי עבודה קטנים , מברשות.

מיגון

דלתות מתכת (פלדלת), סורגים, גדרות ברזל, דלתות עץ, שרשרות, איסכורית, רשתות.

ציוד חשמל לבניין

צינורות וצנרת, תאורה, דודי חשמל, לוחות חשמל, גנראטורים, מצברים. 

ציוד חשמלי למשרדים

מזגנים, קומקומים, מייחמים, מקררים משרדיים

קולנוע וצילום

ציוד צילום וקולנוע, מצלמות וידיאו, סטילס, דיגיטליות, עדשות סוללות ומתכלים

ציוד משתלה

שתילים, מגרפות, חיפוי, דשנים.

גינון מקצועי

מחשבי השקיה, צנרת, כלי עבודה, קוצבי מים, ממטרות, טפטפות.

ציוד משרדי אלקטרוני

מקרנים, מדפסות לייזר, פקסים

ציוד מחשוב

מחשבים, מסכים, ציוד היקפי ( מקלדות, עכברים, זיכרונות)

ציוד תקשורת

ציוד בתחום אודיו / ווידאו, כבלים, מתאמים פתרונות תקשורת

אבטחת מידע

מוצרי אבטחת מידע, שירותי אבטחת מידע תשתיתיים ואפליקטיביים

תוכנה

רישוי תוכנות מדף, תוכנות יעודיות, תוכנות אבטחת מידע, משחקים

ספרות וכתבי עת

ספרים, כתבי עת, מאגרי מידע

בתי דפוס

הפקות הזמנות, קטלוגים

כוח אדם

הספקת כוח אדם השמה

שיפוצים

קבלן שיפוצים

ניקיון

קבלן ניקיון

שילוח

שירותי משלוח ואיסוף חבילות ומכתבים

תחבורה

שירותי הסעות אוטובוסים ואוטובוסים זעירים

עזרה ראשונה

שירותי הדרכות קורס עזרה ראשונה

ציוד עזרה ראשונה

 

1-800-37-37-10 חייג
מתחם הפיקוס

רחוב מבצע קדש 38, תל אביב

מתחם הקריה

רחוב בני אפרים 218, תל אביב

מוקד מידע

03-7688600

כתבו לנו

mirsham@afeka.ac.il

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?